In English

Jämförelse mellan olika värmesystem - en simuleringsstudie.

Comparison of different heating systems by simulation.

Anna Glansberg ; Malin Ljungskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:06, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130157

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek