In English

Termisk komfort i lågenergihus - en uppföljning genom mätningar och enkäter.

Thermal comfort in low-energy houses - a follow-up by measurements and questionnaires.

Robert Kwiatkowski ; Farasat Yousofi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:05, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek