In English

Luft-, fukt- och temperaturmätningar i en gymnastiksal - en funktionskontroll.

Air, moisture and temperature measurements in a sports hall - a function control.

Simon Karlsson ; Yury Kotov ; Jonas Skyldeberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:09, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130146

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek