In English

En studie av fasändringsmaterials termiska egenskaper- tillämpning i byggnader med kylbehov.

A study of the thermal properties of phase change materials- applications for cooling in buildings.

Erika Johansson ; Joanna Poltorp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:04, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek