In English

Luftridå i entrén i en livsmedelsbutik. En studie i fält om arbetsklimat och infiltration.

Air curtain at the entrance of a supermarket. A field study on working environment and infiltration.

Mikael Lilja ; Olle Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:15, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-12-07.

CPL ID: 130140

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek