In English

Methodology for topology and shpe optimization in the design process

Anton Olason ; Daniel Tidman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 64 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: topology optimization, shape optimization, SIMP, Optistruct, methodologyPublikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek