In English

Price of Green - Value Creation and the effect on market value

Armend Hulaj
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:22, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Green building, Value creation, Market value, Environmental ratingPublikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130132

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek