In English

Energy analysis and optimization of a 100 m² prototype ecological house in Guanajuato, Mexico

Pierre-Emile Rollux
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:01, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130117

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek