In English

Asphalt Solar Collector and Borehole Storage; Design study for a small residential building area

Nicolas Siebert ; Eleftherios Zacharakis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:11, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130115

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek