In English

Possibilities and limitations for energy recovery measures on GVA semi- submersible offshore platforms. Focus on Arctic Design Applications for Drilling Units

Mikael Forsberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:03, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130114

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek