In English

Dispersion of small particles into operating rooms due to door openings

Niklas Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:12, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130113

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek