In English

Urban regeneration in Europe: State of the art and perspectives - An analytical study interrogating sustainability

Benoît Ginot
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:75, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Urban regeneration, urban fabric, sustainable, development, sustainibility, case study, best practices, project, evolutivity, mutabilityPublikationen registrerades 2010-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek