In English

The Process of Change and Green Institutional Entrepreneurs A Human Agency Perspective

Mohammad Sepehr Assadian ; Iveet Amelia Cordero Vargas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: institutional entrepreneurs, human agency, green change, Swedish Construction SectorPublikationen registrerades 2010-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek