In English

Real Estate- and the Construction Business A business cycle analysis in a post financial crisis perspective

Erik Nyman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek