In English

From Grey to Green - An analysis of potential value creation through green renovation of existing commercial real estates

Mattias Andersson ; Caroline Johansson ; Helén Fässberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:43, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Commercial real estate; Cost of Green; Environmental classification system; Green building; ValuePublikationen registrerades 2010-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130008

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek