In English

Arbitration as a Dispute Resolution Method in the Swedish and German Construction Industry - An analysis of current methodologies -

Matthias Magg ; Kristin Schmitt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: dispute resolutions, arbitration, construction industry, Germany, Sweden