In English

Materials abrasives wear and correlation with potential machinability

Pouya Habibzadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2010:41, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek