In English

Efficient and effective deviation management - Adopting a lean perspective

Carl-Erik Olsson ; Jakob Vonasek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek