In English

Wettability gradients through chemical vapor deposition

Daniel Lexén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: chemical vapor depositionPublikationen registrerades 2010-12-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129970

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek