In English

Sustainable and affordable water and wastewater solutions for a low-income housing cooperative in Cochabamba, Bolivia

Alvar Palm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:139, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bolivia, Cochabamba, housing cooperative, wastewater treatment, potable water, constructed wetlands, water reuse, dry toilets.Publikationen registrerades 2010-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129890

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek