In English

COACHING AND LEADERSHIP AT VOLVO 3P

Elena Tapia Cuadra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: business coaching, leadership development, executive change, coaching program, organizational development, cross-cultural coaching.Publikationen registrerades 2010-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129797

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek