In English

Market analysis to enable a sustainable Product Strategy in a multinational company

Carina Walman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Market Analysis, Lean Principle Projects, Culture DifferencesPublikationen registrerades 2010-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek