In English

Concept Development in an Innovating Company: Exploring the Role of Signals taking the Problem Solving Perspective

Rifat Sharmelly ; Sara Fallahi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129492

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek