In English

Preparation of nanofibers from pulp fibers

Anna Lindgren ; Sara Wennberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129447

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek