In English

A study of the mechanisms and kinetics of the hydrodenitrogenation of 1, 2, 3, 4-tetrahydroquinaldine

Misro Kiran Kumar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129413

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek