In English

Synthesis of bone-like apatite using liquid crystalline phases as templates

Wenxiao He
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek