In English

Leak detection in plastic water pipe using pulse-echo method

Seyyed Reza Haqshenas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:128, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Leak detection, water pipeline, pulse-echo, Doppler shift, time-frequency analysis, Maximum Likelihood Estimator (MLE)Publikationen registrerades 2010-11-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129353

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek