In English

Mechanical Properties of Bacterial Cellulose Implants

Giuseppe Scionti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129263

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek