In English

Toxicity and Mode of Action of the Pharmaceutical Fungicides Fluconazole and Terbinafine to Freshwater Algae

Ashley Curran Palomaki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129229

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek