In English

The sound amplifying forest, with emphasis on sounds from wind turbines

Elis Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:148, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: acoustics, outdoor sound, sound propagation in forest, reverberation in forest, sound increase in forest, refraction, CNPE, master thesisPublikationen registrerades 2010-11-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek