In English

Användar scenarios - brukarstudie om användningen av hjälpfunktioner för lastbilskörning i svår terräng

User scenarios - Field study on the usage of help functions for truck driving in rough road conditions

Simon Isakson ; Tomas Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-11-16. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 129142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek