In English

Route predictive optimization of state-of-charge reference signal

Olof Appelkvist ; Philip Gebel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX077/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129025

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek