In English

Real-time Indirect Illumination - Image Space Light Lattice Photon Mapping with Spherical Harmonics

Fredrik Norén ; Patrik Sjölin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 22 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Rendering accurate indirect illumination is a hard problem that recently have seen algorithms closing in on real-time performance.
We present an algorithm that takes inspiration from two recently developed techniques on the subject. The algorithm provides both low-frequency indirect illumination and caustic effects with render times comparable to state of the art techniques in the area. The downsides are mainly discretization problems in the final rendering and the high dependancy on the CPU.

Rendering av högkvalitativ indirekt ljussättning är ett svårt problem inom datorgrafik där det nyligen presenterats algoritmer som närmar sig exakta resultat i realtid.
Vi presenterar en algoritm som är influerad av två nya algoritmer som behandlar detta problem. Algoritmen stödjer både lågfrekvent indirekt ljussättning och kaustik-effekter och är jämförbar i hastighet med det allra senaste inom området. De största nackdelarna med algoritmen är diskreteringsproblem i slutrenderingen och att den är CPU-beroende.Publikationen registrerades 2010-11-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 129012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek