In English

In Vitro Catalysis of DNA Strand Exchange: Novel Insights into the Activity of Nucleic Acids on a Molecular Level

Bobo Feng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128851

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek