In English

Analysis and Presentation of Combinatorics in Product Configuration

Ziyang Hu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128822

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek