In English

Non-Practicing Entities and Patent Acquisition - An investigation of patent level factors that influence monetization attempts

David Han ; Johan Littorin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek