In English

Service Design in Public Health Care - Improvements of an emergency waiting room

Emma Laurentz ; Patricia Rawecka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128781

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek