In English

Assessing vibrational behavior of uncertain dynamic systems

Anders Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:150, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Linear time-invariant stochastic systems, disordered subsystems, local and global uncertainty, endogenous uncertainty, structural uncertainty, wave approach, jump processes,longitudinal wave propagationPublikationen registrerades 2010-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek