In English

Numerical Simulation of the Flow Around a Multi-Element Airfoil

Peyman Jafarian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 66 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128544

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek