In English

A surrogate-based parameter tuning heuristic for Carmen crew optimizers

Staffan Häglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 71 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-11-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek