In English

Green commitment in infrastructure projects - A case study of environmental processes in the construction industry

Karl Agestam ; Martin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:89, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Environment, Green, Management, Construction, Infrastructure, ChangePublikationen registrerades 2010-10-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128347

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek