In English

Defining a Framework to Measure Performance of Product Development Projects

José Alberto Castro Sánchez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:114, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: product development, performance indicators, performancePublikationen registrerades 2010-10-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128313

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek