In English

Value Adding Resource Consumption as Perceived by a Client: A Case Study

Fredrik Christiansen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:119, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Value, value creation, brief, design, client perspective, resources, construction.Publikationen registrerades 2010-10-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128312

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek