In English

Knowledge Management in Project-Based Organisations: The Success Criteria and Best Practises

Alexander Alekseev
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:140, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128307

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek