In English

Vendor Managed Inventory in the Swedish Construction Industry

Dawei Yu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:149, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Vendor Managed Inventory (VMI), Benefits and Drawbacks of VMI, Logistics and Supply Chain Management in the Construction Industry, VMI Implementation in the Construction IndustryPublikationen registrerades 2010-10-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek