In English

Nurse Communication Assistance. User-Centred Design in A Healthcare Context

Linnea Fogelmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128246

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek