In English

The Patent Transactions Market – Established and Emerging Business Models

Lucia Karina Alvarado
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek