In English

THE LNG INDUSTRY FROM A KNOWLEDGE PERSPECTIVE - A Case Study of Qatar

Pär Hallgren ; Daniel Kierkegaard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Knowledge Based Economy, knowledge control, knowledge market analysis framework, LNG, Qatar, QSTPPublikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128222

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek