In English

OPENNESS IN SMALL BIOTECH COMPANIES - A study of openness in small biotech companies and how it corresponds with open innovation defined openness

Jonas Eriksson ; Tobias Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Open innovation, Biotech, Innovation, SME, Henry Chesbrough, OpennessPublikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek