In English

Integrating intellectual property management at the R&D project level - A toolbox to support the adoption of in-bound open innovation

Emil Haldorson ; Nicolas Preisig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2010:054, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek